Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

QĐ công khai 6 tháng đầu năm 2023

Bài trướcQuyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023 của xã Đồng Phúc
Bài tiếp theoBản tin cải cách hành chính