Buổi tuyên truyền lao động việc làm tại UBND xã Đồng Phúc

oppo_32
Thực hiện văn bản số 06 /KH – GDNN-GDTX ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể về việc phối hợp tuyên truyền, tư vấn học nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp thuộc tiểu dự án 4 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 09/4/2024 UBND xã Đồng Phúc phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể tổ chức tuyên truyền cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp định hướng giáo dục nghề, tìm việc làm cho người lao động, buổi làm việc với sự tham gia của hơn 50 lao động tham gia, nhằm tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận với thị trường lao động trong và ngoài nước

Bài trướcVề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Bài tiếp theo